V boj proti nacismu

V BOJ PROTI NACISMU

Po roce 1938 se Preissig se stejným nasazením, které provázelo jeho grafickou i organizační práci v průběhu první světové války, odhodlaně pustil do ilegální činnosti ve snaze oslabit pozice okupantů. Realizoval agitační letáky s variantou státního znaku, jejíž přiznanou předlohou byla kresba Josefa Mánesa a připravil revoluční poštovní známky, odkazující svou kompozicí i sloganem k dílům z období prvního odboje. Zapojil se do přípravy ilegálního časopisu V boj, pro který překládal články ze zahraničních novin a časopisů, dopravovaných tajně do Prahy, přepisoval zprávy ze zahraničního vysílání rozhlasu i zásadní pasáže z prvního vydání knihy Mein Kampf. Pro časopis také tvořil obálky a drobné kresby a po odhalení a zatčení hlavních aktérů začal V boj vydávat a tisknout ve svém domě na Spořilově. Na ilegální činnosti se od počátku podílela Preissigova dcera Irena (Inka) Bernášková, která byla nejen hlavním organizátorem vydávání a distribuce časopisu ale iniciovala i další odbojové akce. Do září 1940, kdy byli otec i dcera zatčeni, se Preissigovým podařilo vydat 37 čísel časopisu. Preissigova životní pouť se po útrapném pobytu v několika věznicích uzavřela v koncentračním táboře v Dachau v roce 1944, jeho dcera byla popravena v Berlíně o dva roky dříve.

expozice

/album/expozice3/ppr-exp-14-jpg/
/album/expozice3/ppr-exp-15-jpg/

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.