Publikace

Lucie Vlčková (ed.), Vojtěch Preissig - Pro republiku!, Archiv hlavního města Prahy, Pražská edice, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2008, 157 s., 54 bar. obr.

 

Publikace, vydaná při příležitosti stejnojmenné výstavy, dokumentuje Preissigovu angažovanou tvorbu z období první a druhé světové války a hodnotí ji jak v kontextu autorova grafického díla, tak v souvislosti s jeho občansky odpovědnými aktivitami mimouměleckými. Díky studiu značného množství archivních materiálů (korespondence a dokumentů) se podařilo přiblížit pozadí a motivace Preissigovy práce a četné citace dokládají míru jeho osobního zaujetí. Text editorky publikace sleduje především okolnosti vzniku ucelené vizuální kampaně pro československou armádu i skutečnosti, které ovlivnily její podobu; dotýká se i otázky autorství a podílu Preissigových žáků z Wentworthova institutu v Bostonu. Aleš Brožek se v příspěvku k vexilologickým aktivitám Vojtěcha Preissiga zabývá návrhy vlajek a praporů, podobami jejich zobrazování a dobovými okolnostmi, které je určovaly. Stručně je zmíněn i vliv Preissigových návrhů na proces přijímání československé státní vlajky v letech 1918 až 1920. Ilona Krbcová popisuje historii Preissigovy činnosti ve 20. a 30. letech, sleduje peripetie jeho návratu do vlasti i úskalí přijetí jeho tvorby v tehdejším Československu. Jaroslav Čvančara spolu s Petrem Kourou připomenuli Preissigovu ilegální činnost v druhém odboji včetně zásadního podílu Preissigovy dcery Inky a jejich společnou práci pro časopis V boj. Editorka stručně zhodnotila vizuální stránku prací pro druhý odboj a v epilogu shrnula osudy Preissigova díla ve druhé polovině 20. století. Publikace je opatřena anglickým resumé.

 

Grafická úprava knihy: Štěpán Malovec a Martin Odehnal

Fotoreprodukce: Ondřej Kocourek

 

Grafická úprava publikace

/album/fotogalerie-publikace/ppr-kat-02-jpg/
/album/fotogalerie-publikace/ppr-kat-03-jpg/
/album/fotogalerie-publikace/ppr-kat-04-jpg/
/album/fotogalerie-publikace/ppr-kat-05-jpg/
/album/fotogalerie-publikace/ppr-kat-06-jpg/
/album/fotogalerie-publikace/ppr-kat-07-jpg/
/album/fotogalerie-publikace/ppr-kat-08-jpg/
/album/fotogalerie-publikace/ppr-kat-09-jpg/

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.