Výstava

 

Vojtěch Preissig - PRO REPUBLIKU!

     Vojtěch Preissig (1873-1944), jeden z nejvýraznějších českých umělců první poloviny 20. století, patří mezi osobnosti, které se mimořádným způsobem angažovaly pro svou vlast. Preissigovi se podařilo spojit umělecké a řemeslné kvality na poli grafického designu s obětavou a odvážnou službou národu. Prezentovaná díla jsou uceleným souborem prací spjatých s prvním a druhým odbojem a v této šíři jsou vystavena vůbec poprvé. Třebaže v rozsáhlé Preissigově tvorbě jsou angažované práce jen jednou z oblastí, dosahují stejné výjimečnosti, ke které dospělo jeho dílo typografické, volná i užitá grafika, knižní tvorba a malba. Zatímco přijetí některých poloh Preissigova díla se pro svou nadčasovost setkalo s nepochopením a na své docenění dlouho čekalo, válečné práce sklidily zasloužený ohlas okamžitě. Obdivuhodná míra osobního nasazení, se kterou se Preissig a jeho rodina zapojili do ilegální činnosti ve druhém odboji je projevem nevšedního hrdinství a příkladné občanské odpovědnosti, hodnot, které stojí za to připomínat. Naléhavost a význam Preissigova odkazu je důstojným příspěvkem k nadcházejícímu 90. výročí založení republiky.

 

Tiráž: tiráž-sazba.pdf (33,4 kB)

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.